Saturday, 20 August 2011

Surat Cinta Tuhanku

Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Mahaluas (rahmat-Nya) lagi Maha-Mengetahui.
_QS 2:115

No comments:

Post a Comment