Wednesday, 16 November 2011

someone said

Aku suka bunyi hujan
Aku suka bau tanah yang kena air hujan
Aku suka dinginnya hujan
Aku suka galaunya hujan
Aku suka hujan
Sangat suka

So do I... ^^

No comments:

Post a Comment